Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Profilskolan

  6-9
  72
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  För få svarande
  Medel
  16,4
  Medel
  17,9
  Data saknas
  Högt
  15,2
  Högt
  15,6
  Högt
  17,5
  Data saknas
  Medel
  238,3
  Medel
  77%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  För få svarande
  För få svarande
  Data saknas
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat