Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Skarpnäcks skola

  F-9
  917
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  91%
  Medel
  94%
  Lågt
  36%
  Medel
  14,9
  Medel
  16,9
  Medel
  14,4
  För få svarande
  Högt
  14,9
  Medel
  15,1
  Medel
  13,5
  För få svarande
  Medel
  242,3
  Medel
  81%
  Medel
  85%
  Medel
  85%
  Medel
  82%
  Medel
  85%
  Högt
  12,5
  Högt
  15,5
  För få svarande
  Högt
  16,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat