Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Sköndalsskolan

  F-6
  469
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  97%
  Högt
  100%
  För få svarande
  Medel
  15,1
  Medel
  15,6
  Medel
  12,8
  För få svarande
  Högt
  15,1
  Högt
  15,4
  Högt
  14,5
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat