Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Framstegsskolan i Stockholm

  F-9
  216
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  97%
  Data saknas
  Högt
  97%
  Data saknas
  Medel
  15,4
  Medel
  10,6
  Medel
  11,8
  Data saknas
  Högt
  15,3
  Lågt
  11,3
  Högt
  12,3
  Högt
  247,9
  Medel
  77%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  13,1
  Data saknas
  Högt
  13,3
  Medel
  15,2
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat