Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Trollbodaskolan

  F-9
  789
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  95%
  Medel
  97%
  Data saknas
  Medel
  14,2
  Medel
  13,8
  Medel
  12,2
  Data saknas
  Högt
  14,9
  Medel
  12,8
  Medel
  13,6
  Data saknas
  Högt
  257,4
  Högt
  87%
  Medel
  92%
  Medel
  92%
  Medel
  92%
  Medel
  92%
  Medel
  11,3
  Medel
  14,5
  För få svarande
  Medel
  14,7
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat