Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Vallatorpsskolan

  F-9
  526
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  93%
  Medel
  97%
  Data saknas
  Medel
  13,1
  Medel
  16,0
  Medel
  13,9
  Data saknas
  Medel
  13,0
  Högt
  15,8
  Högt
  14,2
  Data saknas
  Lågt
  192,6
  Lågt
  56%
  Lågt
  63%
  Lågt
  59%
  Lågt
  63%
  Lågt
  63%
  Medel
  11,7
  Medel
  13,6
  För få svarande
  Medel
  16,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat