Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Gröna dalen

  F-9
  366
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  72%
  Lågt
  86%
  Data saknas
  Medel
  11,9
  Medel
  12,5
  Medel
  10,4
  För få svarande
  Lågt
  10,8
  Lågt
  11,2
  Lågt
  10,9
  För få svarande
  Lågt
  183,8
  Lågt
  57%
  Lågt
  70%
  Lågt
  70%
  Lågt
  57%
  Lågt
  70%
  Lågt
  7,5
  Lågt
  11,2
  För få svarande
  Lågt
  13,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat