Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Alsike skola

  F-9
  638
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  97%
  Medel
  96%
  Data saknas
  Medel
  12,9
  Medel
  14,7
  Medel
  13,1
  Data saknas
  Medel
  13,3
  Medel
  15,1
  Högt
  14,2
  Data saknas
  Högt
  245,8
  Högt
  88%
  Medel
  90%
  Medel
  90%
  Medel
  90%
  Medel
  90%
  Högt
  13,4
  Data saknas
  Data saknas
  Högt
  17,3
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat