Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Gränbyskolan

  6-9
  433
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  9,8
  Medel
  13,3
  Medel
  10,4
  För få svarande
  Lågt
  10,9
  Lågt
  11,4
  Lågt
  10,1
  Högt
  9,9
  Medel
  209,9
  Medel
  70%
  Medel
  78%
  Medel
  75%
  Medel
  78%
  Medel
  78%
  Medel
  10,6
  Lågt
  12,2
  Medel
  6,3
  Medel
  14,2
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat