Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Estetiska skolan, högstadiet

  7-9
  129
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  252,0
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Medel
  11,4
  Högt
  15,2
  Data saknas
  Medel
  16,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat