Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Styckåsskolan

  F-6
  111
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  87%
  Högt
  100%
  För få svarande
  För få svarande
  Medel
  11,6
  Medel
  7,7
  För få svarande
  För få svarande
  Lågt
  10,6
  Lågt
  7,1
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat