Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Styckåsskolan

  F-6
  111
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  54%
  För få svarande
  För få svarande
  För få svarande
  Medel
  11,5
  Medel
  12,8
  För få svarande
  För få svarande
  Lågt
  9,9
  Lågt
  11,0
  Lågt
  5,2
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat