Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Gärdesskolan

  F-6
  94
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  99%
  För få svarande
  För få svarande
  För få svarande
  Medel
  13,8
  Medel
  8,0
  För få svarande
  För få svarande
  Lågt
  11,3
  Lågt
  9,8
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat