Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Hierneskolan F-5

  F-5
  83
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  90%
  Högt
  98%
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat