Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Engelska Skolan i Karlstad

  4-9
  756
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  15,1
  Medel
  18,1
  Medel
  14,6
  För få svarande
  Högt
  14,9
  Högt
  17,1
  Högt
  15,3
  Högt
  12,3
  Högt
  283,7
  Högt
  99%
  Högt
  100%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  14,1
  Högt
  15,2
  Data saknas
  Högt
  18,7
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat