Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Ilandaskolan

  7-9
  356
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  245,6
  Högt
  91%
  Medel
  93%
  Högt
  96%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Medel
  12,7
  Medel
  14,0
  Data saknas
  Medel
  14,8
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat