Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Rudsskolan 7-9

  7-9
  443
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  234,2
  Högt
  89%
  Medel
  93%
  Medel
  92%
  Medel
  91%
  Medel
  93%
  Medel
  11,3
  Medel
  14,7
  Högt
  11,7
  Medel
  15,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat