Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Thoren Framtid Karlstad

  F-9
  125
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  98%
  Medel
  95%
  Data saknas
  Medel
  11,5
  Medel
  13,4
  Medel
  10,2
  Data saknas
  Lågt
  12,0
  Medel
  12,8
  Medel
  11,4
  För få svarande
  Medel
  216,0
  Medel
  80%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Lågt
  8,3
  Data saknas
  Data saknas
  Medel
  15,3
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat