Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Södermalmsskolan F-9

  F-9
  642
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  88%
  Lågt
  91%
  Medel
  78%
  Medel
  13,8
  Medel
  12,9
  Medel
  8,0
  Medel
  11,1
  Medel
  13,8
  Lågt
  12,6
  Lågt
  10,0
  Medel
  6,6
  Medel
  214,2
  Lågt
  65%
  Lågt
  75%
  Lågt
  70%
  Lågt
  71%
  Lågt
  72%
  Lågt
  9,2
  Data saknas
  Data saknas
  Lågt
  13,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat