Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Hedlundaskolan

  F-6
  46
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  För få svarande
  För få svarande
  Data saknas
  Medel
  14,5
  Medel
  16,0
  Medel
  14,8
  Data saknas
  Högt
  14,8
  Högt
  16,0
  Högt
  14,8
  Data saknas
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat