Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Nilaskolan 1-6

  1-6
  210
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  98%
  Högt
  100%
  För få svarande
  Medel
  12,3
  Medel
  14,3
  Medel
  12,9
  För få svarande
  Lågt
  12,2
  Lågt
  11,8
  Medel
  12,6
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat