Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Grubbeskolan 2

  7-9
  183
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  224,1
  Medel
  72%
  Medel
  83%
  Medel
  79%
  Medel
  83%
  Medel
  83%
  Medel
  10,6
  Högt
  15,2
  Data saknas
  Högt
  16,9
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat