Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Hellbergsskolan

  F-6
  243
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  96%
  Medel
  97%
  Medel
  75%
  Medel
  12,2
  Medel
  12,9
  Medel
  8,6
  För få svarande
  Medel
  13,3
  Lågt
  11,3
  Lågt
  9,6
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat