Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Matfors skola

  F-9
  623
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  85%
  Medel
  95%
  För få svarande
  Medel
  11,9
  Medel
  13,8
  Medel
  10,4
  Data saknas
  Lågt
  11,9
  Medel
  12,9
  Medel
  12,1
  För få svarande
  Medel
  230,9
  Medel
  80%
  Medel
  89%
  Medel
  85%
  Medel
  89%
  Medel
  89%
  Medel
  11,3
  Högt
  15,0
  Data saknas
  Medel
  14,9
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat