Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Centralskolan

  4-9
  372
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  10,2
  Medel
  14,4
  Medel
  9,3
  För få svarande
  Medel
  13,1
  Medel
  14,0
  Lågt
  11,2
  För få svarande
  Lågt
  163,8
  Lågt
  51%
  Lågt
  57%
  Lågt
  52%
  Lågt
  55%
  Lågt
  57%
  Medel
  9,3
  Lågt
  11,9
  För få svarande
  Lågt
  13,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat