Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Aroseniusskolan

  7-9
  340
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  196,5
  Lågt
  61%
  Lågt
  77%
  Lågt
  65%
  Lågt
  68%
  Lågt
  73%
  Lågt
  8,2
  Lågt
  11,8
  Data saknas
  Medel
  14,1
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat