Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Bohusskolan

  F-9
  435
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  98%
  Högt
  100%
  För få svarande
  Medel
  13,3
  Medel
  15,9
  Medel
  13,0
  För få svarande
  Medel
  13,9
  Medel
  13,4
  Medel
  13,1
  För få svarande
  Lågt
  201,7
  Lågt
  67%
  Medel
  78%
  Lågt
  70%
  Lågt
  68%
  Lågt
  75%
  Medel
  10,7
  Medel
  13,7
  Högt
  10,6
  Medel
  14,6
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat