Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Gustav Adolfsskolan

  7-9
  286
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  214,5
  Medel
  70%
  Medel
  77%
  Medel
  73%
  Lågt
  73%
  Lågt
  76%
  Medel
  10,3
  Data saknas
  Data saknas
  Lågt
  13,8
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat