Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Vittra Gerdsken

  F-9
  352
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  84%
  Lågt
  88%
  För få svarande
  Medel
  14,2
  Medel
  13,7
  Medel
  12,4
  För få svarande
  Högt
  14,5
  Medel
  13,6
  Medel
  12,9
  För få svarande
  Medel
  229,1
  Högt
  89%
  Högt
  100%
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Medel
  12,6
  Högt
  14,9
  För få svarande
  Medel
  14,8
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat