Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Kristinebergskolan 2

  7-9
  197
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  205,3
  Lågt
  58%
  Lågt
  73%
  Lågt
  62%
  Lågt
  67%
  Lågt
  69%
  Lågt
  9,0
  Lågt
  11,4
  För få svarande
  Lågt
  12,2
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat