Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Bodaskolan 7-9

  7-9
  523
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  188,9
  Lågt
  56%
  Lågt
  62%
  Lågt
  60%
  Lågt
  61%
  Lågt
  62%
  Medel
  9,4
  Data saknas
  Data saknas
  Lågt
  12,6
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat