Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Bodaskolan 7-9

  7-9
  523
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  195,2
  Lågt
  50%
  Lågt
  62%
  Lågt
  64%
  Lågt
  66%
  Lågt
  69%
  Lågt
  10,1
  Lågt
  10,1
  Lågt
  4,8
  Lågt
  13,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat