Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Borås Kristna skola

  F-9
  139
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  89%
  Högt
  100%
  För få svarande
  Medel
  14,8
  Medel
  15,6
  Medel
  12,0
  Data saknas
  Högt
  15,2
  Högt
  15,2
  Medel
  13,8
  Data saknas
  Medel
  224,4
  Lågt
  63%
  Lågt
  74%
  Medel
  74%
  Lågt
  74%
  Lågt
  74%
  Lågt
  6,9
  För få svarande
  För få svarande
  Lågt
  12,9
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat