Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Daltorpskolan 0-6

  F-6
  223
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  71%
  Lågt
  86%
  För få svarande
  Medel
  9,4
  Medel
  14,0
  Medel
  9,9
  För få svarande
  Lågt
  9,3
  Lågt
  11,8
  Lågt
  10,0
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat