Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Daltorpskolan 7-9

  7-9
  461
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  208,1
  Lågt
  63%
  Medel
  80%
  Lågt
  71%
  Medel
  80%
  Medel
  81%
  Medel
  11,1
  Medel
  13,3
  Medel
  10,2
  Medel
  14,7
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat