Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Daltorpskolan 7-9

  7-9
  461
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  222,7
  Medel
  79%
  Medel
  86%
  Medel
  83%
  Medel
  86%
  Medel
  86%
  Medel
  11,2
  Medel
  12,9
  Högt
  13,8
  Medel
  15,2
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat