Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Engelska Skolan i Borås

  4-9
  482
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  15,8
  Medel
  17,8
  Medel
  14,4
  Medel
  13,3
  Högt
  16,0
  Högt
  17,7
  Högt
  14,7
  Högt
  13,1
  Högt
  271,2
  Högt
  93%
  Högt
  100%
  Högt
  95%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  12,9
  Högt
  16,5
  För få svarande
  Högt
  17,9
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat