Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Erikslundskolan

  F-9
  333
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  89%
  Lågt
  58%
  Högt
  92%
  Medel
  12,3
  Medel
  14,0
  Medel
  11,7
  Medel
  9,5
  Medel
  13,3
  Medel
  13,7
  Lågt
  9,8
  Högt
  10,8
  Medel
  212,7
  Lågt
  61%
  Lågt
  68%
  Lågt
  75%
  Lågt
  71%
  Lågt
  75%
  Lågt
  10,1
  Medel
  13,4
  Lågt
  6,3
  Lågt
  14,1
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat