Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Malmen Montessori

  F-9
  354
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  81%
  Medel
  94%
  Data saknas
  Medel
  15,2
  Medel
  17,5
  Medel
  14,3
  För få svarande
  Högt
  15,3
  Högt
  16,5
  Högt
  14,4
  För få svarande
  Medel
  245,4
  Medel
  85%
  Högt
  100%
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Medel
  13,0
  Högt
  16,6
  För få svarande
  Högt
  17,2
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat