Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Särlaskolan F-9

  F-9
  375
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  57%
  Data saknas
  Medel
  67%
  Data saknas
  Medel
  6,9
  Medel
  6,0
  Medel
  5,6
  För få svarande
  Lågt
  5,6
  Lågt
  5,2
  Lågt
  4,8
  Lågt
  189,5
  Lågt
  58%
  Lågt
  67%
  Lågt
  63%
  Lågt
  60%
  Lågt
  64%
  Lågt
  8,4
  Lågt
  12,0
  För få svarande
  Lågt
  12,5
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat