Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Sparsörskolorna

  F-6
  288
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  97%
  Medel
  98%
  För få svarande
  Medel
  14,9
  Medel
  15,8
  Medel
  13,5
  För få svarande
  Medel
  13,8
  Medel
  14,4
  Medel
  13,4
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat