Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Sparsörskolorna

  F-6
  288
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Data saknas
  Medel
  13,9
  Medel
  17,0
  Medel
  16,1
  Data saknas
  Medel
  13,4
  Högt
  16,3
  Högt
  15,3
  Data saknas
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat