Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Viskaforsskolan F-9

  F-9
  524
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  88%
  Medel
  93%
  Data saknas
  Medel
  12,9
  Medel
  15,6
  Medel
  12,0
  För få svarande
  Medel
  12,9
  Medel
  14,5
  Medel
  12,2
  För få svarande
  Medel
  208,2
  Lågt
  66%
  Medel
  81%
  Medel
  76%
  Medel
  76%
  Medel
  76%
  Medel
  12,1
  Medel
  13,5
  Data saknas
  Medel
  15,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat