Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Viskaforsskolan F-9

  F-9
  524
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  72%
  Lågt
  75%
  Data saknas
  Medel
  10,6
  Medel
  13,2
  Medel
  9,6
  För få svarande
  Lågt
  9,7
  Lågt
  11,0
  Lågt
  9,8
  För få svarande
  Lågt
  209,5
  Lågt
  65%
  Lågt
  72%
  Lågt
  68%
  Lågt
  69%
  Lågt
  70%
  Medel
  10,2
  Lågt
  12,4
  För få svarande
  Lågt
  13,9
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat