Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Nossebro skola år 6-9

  6-9
  250
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  12,0
  Medel
  15,1
  Medel
  11,4
  För få svarande
  Lågt
  11,8
  Medel
  14,2
  Lågt
  11,0
  Lågt
  5,3
  Medel
  225,3
  Medel
  80%
  Medel
  86%
  Medel
  82%
  Medel
  84%
  Medel
  86%
  Högt
  13,6
  Medel
  14,0
  För få svarande
  Lågt
  14,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat