Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Dotorpsskolan

  F-5
  128
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  80%
  För få svarande
  Medel
  85%
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat