Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Odensbergsskolan

  F-6
  131
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  78%
  Medel
  97%
  För få svarande
  Medel
  12,3
  Medel
  12,5
  Medel
  11,9
  För få svarande
  Medel
  14,3
  Lågt
  11,7
  Lågt
  11,4
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat