Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Ödeborgs skola

  F-6
  111
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  49%
  Lågt
  63%
  För få svarande
  Medel
  10,3
  Medel
  12,8
  Medel
  9,7
  För få svarande
  Lågt
  11,9
  Medel
  12,8
  Lågt
  10,3
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat