Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Ängåsskolan

  F-6
  197
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  72%
  För få svarande
  Medel
  88%
  För få svarande
  Medel
  14,9
  Medel
  10,5
  Medel
  8,4
  För få svarande
  Medel
  15,1
  Lågt
  11,1
  Högt
  10,5
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat