Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Assaredsskolan

  F-9
  246
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  97%
  Högt
  100%
  För få svarande
  Medel
  14,5
  Medel
  12,2
  Medel
  8,0
  Medel
  6,5
  Högt
  14,5
  Lågt
  12,3
  Lågt
  8,5
  Lågt
  5,8
  Medel
  230,3
  Medel
  73%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Lågt
  77%
  Högt
  100%
  Lågt
  7,4
  Högt
  14,7
  För få svarande
  Lågt
  13,9
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat