Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Backegårdsskolan

  F-6
  364
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  84%
  Data saknas
  Medel
  89%
  För få svarande
  Medel
  13,9
  Medel
  8,6
  Medel
  10,0
  För få svarande
  Medel
  13,1
  Lågt
  10,3
  Medel
  9,7
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat