Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Bagaregårdsskolan

  F-6
  181
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  93%
  Medel
  93%
  Data saknas
  Medel
  14,9
  Medel
  17,0
  Medel
  13,6
  Data saknas
  Högt
  15,0
  Högt
  17,4
  Högt
  15,9
  Data saknas
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat