Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Bergsgårdsskolan 4-9

  4-8
  182
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  För få svarande
  Medel
  8,9
  Medel
  4,3
  Medel
  6,5
  För få svarande
  Lågt
  10,6
  Lågt
  10,7
  Högt
  10,5
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat