Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Bergsjöskolan 7-9

  7-9
  225
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  128,4
  Lågt
  19%
  Lågt
  28%
  Lågt
  23%
  Lågt
  28%
  Lågt
  28%
  Lågt
  3,9
  Data saknas
  Medel
  7,7
  Lågt
  9,8
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat