Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Bergums skola 4-9

  4-9
  358
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  13,0
  Medel
  15,3
  Medel
  11,3
  Data saknas
  Medel
  12,4
  Högt
  15,4
  Medel
  12,3
  Data saknas
  Medel
  210,2
  Lågt
  61%
  Medel
  79%
  Lågt
  71%
  Medel
  77%
  Medel
  77%
  Lågt
  8,9
  Lågt
  11,9
  För få svarande
  Medel
  14,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat